ขาย ที่ดิน เมือง มหาสารคาม

ที่ดินพร้อมที่พัก อำเภอเมืองมหาสารคาม ขนาด 8×8 เมตร พร้อมต่อเติม จำนวน 5 ไร่